Rapporten Ziektewet; Linschoten heeft Kamer verkeerd voorgelicht

DEN HAAG, 5 MAART. Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) geeft toe dat hij de Tweede Kamer vrijdag verkeerd heeft voorgelicht over de manier waarop hij vorig jaar kennis nam van enkele rapporten over de Ziektewet.

Linschoten denkt nu dat hij zich heeft vergist toen hij de Kamer vrijdag liet weten via krantenberichten op 21 november op de hoogte te zijn gekomen van deze rapporten, die afkomstig waren van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen). Die dag zijn er echter geen krantenartikelen over deze rapporten verschenen, zo stelde ook de staatssecretaris zelf gisteren vast.

Het Tweede-Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks), die zaterdag over Linschotens uitlatingen schriftelijk vragen stelde, vindt dat er aanleiding is een parlementair onderzoek te doen naar de gang van zaken in november. Dat Linschoten gisteren op zijn uitlatingen van vrijdag moest terugkomen, is “erg slordig”, zei Rosenmöller vanochtend.

Het is twijfelachtig of een meerderheid in de Tweede Kamer een parlementair onderzoek naar de rol van Linschoten bij de CTSV-rapporten nodig vindt. Het Kamerlid Van Nieuwenhoven van regeringsfractie PvdA liet vanochtend weten de foute informatie van de VVD-staatssecretaris in de “categorie vergissingen” te plaatsen. Ze blijft vooralsnog bij haar opvatting dat Linschoten het vertrouwen van haar fractie verdient, zolang niet vaststaat dat hij dit heeft geschonden. “Maar hij kan niet meer zoveel fouten maken op dit punt”, voegde ze hieraan toe.

De SP is nog steeds van mening dat er een parlementair onderzoek moet komen. “De Kamer maakt zich volstrekt belachelijk als ze nu geen duidelijkheid schept”, zei SP'er Marijnissen vanochtend.

Linschoten hield gisteren in het Radio 1 Avondjournaal vol dat hij op de bewuste novemberdag de rapporten zelf niet kende. Dat hij wel van een aantal conclusies op de hoogte was, wijt hij nu aan “contacten met mensen in de omgeving”, bijvoorbeeld een journalist, in plaats van krantenberichten. Ook de artsenorganisatie KNMG hield die dag een persconferentie over dezelfde materie waarover Linschoten toen van “een heleboel mensen” vragen kreeg. “Ik denk dat ik daarmee in de war ben geweest.”

Vaststaat dat Linschoten de rapporten 21 november telefonisch kreeg aangeboden van CTSV-voorzitter D. van Leeuwen. Hij weigerde de concepten in ontvangst te nemen omdat het niet om officiële, door het CTSV-bestuur goedgekeurde, rapporten ging. Hij liet de Tweede Kamer vervolgens weten de rapporten niet te hebben en ook niet in staat te zijn ze snel naar de Kamer te sturen. De Kamer drong daarop aan in verband met de behandeling van de Ziektewetvoorstel die week. De conclusies van de CTSV-rapporten konden daarvoor van belang zijn.

Overigens kreeg de Kamer de rapporten vervolgens alsnog voordat ze het voorstel had afgehandeld. Ze vormden voor de meerderheid geen reden tegen de Ziektewetplannen van Linschoten te stemmen.