Nieuw plan Tokio voor banken

TOKIO, 5 MAART. Op verzoek van de Japanse regering zullen de Japanse banken de komende zeven jaar 1 biljoen yen (ruim 15 miljard gulden) extra winst maken, zodat de regering de helft als extra belastinginkomsten kan bijschrijven. Op deze wijze kan de bijdrage van de banken in de liquidatie van zeven hypotheekbanken, dochterondernemingen van de banken, worden vergroot.

Dit is de kern van het principe-akkoord dat overheid en banken vandaag hebben gesloten.

Ook de agrarische coöperaties moeten hun winsten verhogen om de overheid 180 miljard yen aan extra inkomsten te geven. Het totaal van 680 miljard yen komt overeen met het bedrag dat de overheid in het begrotingsvoorstel voor het komende belastingjaar heeft uitgetrokken voor het delgen van de bankschulden. Dit bedrag fungeert door de nieuwe overeenkomst in de visie van de regering als een voorschot op het bedrag dat de banken de komende zeven jaar extra aan de overheid als winstbelasting zullen afdragen.

Het nieuwe plan van de regering is bedoeld om scherpe protesten tegen dit gebruik van belastinggeld te ondervangen. Maar Takashi Yonezawa, secretaris-generaal van de oppositiepartij Shinshinto noemde het nieuwe plan vandaag “bedrog van het publiek” en zei dat er geen echte veranderingen in de overheidsplannen zijn. De Nihon Keizai Shinbun, het Japans Economisch Dagblad, schrijft vandaag in een commentaar dat winsten niet kunnen worden afgesproken. Daarnaast vergemakkelijkt de overeenkomst voor de banken alleen maar het uitvoeren van allang geplande herstructureringen en ontslagen, aldus het blad.

Doel van het plan van de Japanse regering was juist het verkrijgen van steun van de oppositiepartij Shinshinto voor de begroting van komend jaar. Deze steun is nodig, omdat parlementariërs van die partij sinds gisterochtend de politiek stil hebben gelegd door de ingang van de vergaderzaal van de begrotingscommissie van het parlement te blokkeren. De oppositie zou een stemming verliezen, maar gesteund door het gegeven dat het grootste deel van de bevolking tegen de regeringsplannen is, is ze over gegaan tot een fysiek blokkeren van het parlementaire proces. De stemming in de commissie moet uiterlijk morgenavond plaats hebben om de noodzaak van een voorlopig budget te voorkomen. Het nieuwe belastingjaar begint in Japan op 1 april.