L. Schenk

L. Schenk (1949) is met ingang van 1 maart benoemd tot algemeen directeur bij de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON). Hij is verantwoordelijk voor de radio- en televisieprogrammering. De benoeming is het gevolg van een reorganisatie. Algemeen directeur R. Haan is per 1 maart benoemd tot vice-voorzitter van het stichtingsbestuur. Van 1985 tot 1993 was hij directeur algemene zaken. Mr. G. van Empel, sinds 1989 programmaleider televisie, wordt adviseur van de directie. Schenk werkt 25 jaar bij de IKON als verslaggever, documentairemaker en presentator.