Koffie minder verslavend dan gedacht, aldus de NS

ROTTERDAM, 5 MAART. Koffie is veel minder verslavend dan tot dusverre werd aangenomen. Deze conclusie kan worden getrokken uit een onderzoek dat de Nederlandse Spoorwegen uitvoeren naar de prijselasticiteit van koffie in stoptreinen.

Kenmerk van sterk verslavende stoffen is immers dat de prijs nauwelijks invloed heeft op de vraag. Dat nu blijkt heel anders te liggen bij de koffie uit de automaten die de NS op proef in diverse stoptreinen hebben geïnstalleerd. Zo bleken er op het traject Nijmegen-Den Bosch per week tweeduizend bekertjes koffie te worden verkocht wanneer de normale prijs van 1,50 gulden werd gerekend. Bij halvering van de prijs, nam de verkoop toe met vijftig procent. Toen de koffie echter een week lang gratis was, consumeerden de stoptreinreizigers wel twintigduizend bekers koffie.

Ook op de trajecten Vlissingen-Bergen op Zoom, Venlo-Roermond en enkele lijnen in het noorden is geëxperimenteerd met automaten - fris aan de Maas en in het noorden, koffie in Zeeland. Het eerste beeld is dat er bij reistijden van meer dan twintig minuten duidelijk belangstelling bestaat voor consumpties op de trein.

In de loop van de zomer willen de spoorwegen alle resultaten op een rijtje zetten en een besluit nemen over invoering van automaten op allerlei stoptreintrajecten. De proeven moeten ook uitwijzen waar ze het beste kunnen staan. Een automaat op de balkons ligt het meest voor de hand, maar op het traject Nijmegen-Den Bosch wordt ook geëxperimenteerd met een speciale koffie-corner in de trein.