Justitie wil schikking in affaire Vie d'Or

ROTTERDAM, 5 MAART. Het openbaar ministerie heeft de voormalige directie van de levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or aangeboden om strafvervolging af te kopen. Dit heeft de officier van justitie van Den Bosch vanmorgen gemeld.

Vie d'Or ging eind 1993 ten onder omdat de verplichtingen van de levensverzekeringsmaatschappij de tegoeden ver overstegen. De 13.000 houders van levensverzekeringspolissen leden destijds een gezamenlijk verlies van tussen 150 en 180 miljoen gulden. Het openbaar ministerie stelde een strafvervolging van de directie van Vie d'Or in wegens vermoedelijke valsheid in geschrifte en verduistering van premies.

Volgens de officier van justitie is de beslissing om de directieleden niet te dagvaarden genomen “omdat weliswaar zeer vermoedelijk door hen strafbare feiten zijn gepleegd, maar niet is aangetoond dat zij zich hierdoor persoonlijk hebben verrijkt. Evenmin is gebleken dat polishouders zijn benadeeld als gevolg van het plegen van strafbare feiten.” Voormalig directeur F. Maes kan met een schikking van 100.000 gulden strafvervolging voorkomen. Van de overige twee directieleden wordt een bedrag van 25.000 gulden respectievelijk 5.000 gulden verlangd.

Drie tussenpersonen die verzekeringspolissen van Vie d' Or verkochten worden wel gedagvaard voor de rechtbank, wegens het vermoeden van verrijking in de vorm van het niet of niet juist verantwoorden van provisie-inkomsten over de premies tegenover de fiscus, waardoor te weinig belasting is betaald. Een vierde tussenpersoon wordt niet vervolgd wegens onvoldoende bewijs voor de verduistering van 2,6 miljoen gulden.

De affaire-Vie d'Or heeft destijds geleid tot een discussie over de effectiviteit van het toezicht op verzekeraars. Minister Zalm zegde de Tweede Kamer eind vorig jaar toe overleg te voeren met betrokkenen bij de ondergang van Vie d'Or over een schadeloosstelling voor de gedupeerde polishouders, maar toonde zich somber over de uitkomst.

In Den Haag eiste het openbaar ministerie vanmorgen vrijspraak voor de van beursfraude verdachte directeur-eigenaar J. van den Nieuwenhuyzen van RDM.