Jacht en passie

'Jacht en passie', onder deze titel leverde Annemarie de Jong commentaar op een artikel van mr. B.J. Asscher in de krant van 17 februari, waarin zij suggereert dat jagers hun passie (leest oerdriften, schrijft zij) niet weten te beheersen. Zij ziet daarbij volledig over het hoofd dat het recreatieve jagers (dus geen beroepsjagers) waren die ruim een eeuw geleden reeds paal en perk stelden aan het onbelemmerd jagen op in het wild levende dieren en die het geopende en het gesloten jachtseizoen invoerden.

Het waren ook recreatieve jagers die de oprichters waren van de Natuurbescherming (Jac.P. Thijssen bijvoorbeeld) de Dieren- en de vogelbescherming.

Het recreatieve jagen heeft bewezen een juist duurzaam gebruik te maken van een natuurlijke voedselbron. Het niet benutten van die bron is voedselverspilling en dát is ethisch niet verantwoord in een wereld waarin reeds meer dan vijf miljard mensen leven waarvan er meer dan een miljard honger lijden.

Wat Asscher met zijn artikel heeft willen bepleiten is naar mijn mening een dialoog tussen jagende en niet-jagende natuurliefhebbers. Dat is in het belang van mens en dier.

    • Ch.G.N. van Bussel