In de verdediging

ALS WAS HET EEN bezwering, zo heeft Arafat bekend laten maken dat het meesterbrein achter recente aanslagen in Israel is aangehouden. De PLO wil zich van haar beste kant laten zien, nu het “Dood aan de Arabieren” door de straten van Jeruzalem en Tel Aviv schalt. Maar het verschijnsel van de verderf zaaiende menselijke bom zal niet met een arrestatie worden weggenomen. Daarvoor is het jarenlang in pseudo-geheime clubs en broederschappen aangewakkerde fanatisme te diep in de Palestijnse samenleving geworteld. Nationalisme en religie zijn er samengesmolten tot een explosief mengsel.

Het wekt tegelijkertijd bevreemding dat de PLO-leider een onderhoud heeft met de leiders van Hamas, de fundamentalistische beweging die de zelfmoordbrigades van een ideologisch alibi voorziet. Het blijft natuurlijk interessant te vernemen dat het bij Hamas om een diffuus gezelschap gaat waarvan de linkerhand niet weet wat de rechter doet, maar als de bron wordt drooggelegd, zal het geweld toch veel van zijn taaiheid verliezen. Hamas is Arafats rivaal als het om de leiding binnen de Palestijnse autonomie gaat. Het ligt voor de hand dat de PLO de nodige omzichtigheid betracht. Maar tegenover het argwanende Israel werken dit soort ontmoetingen averechts. PREMIER PERES HEEFT gisteren de zondag door hem aangekondigde maatregelen verder ingevuld. Niet alleen zal er een fysieke scheiding komen tussen de door Palestijnen en joden bewoonde gebieden, inbegrepen een gecontroleerde deling van Jeruzalem, er is bovendien een speciale militaire eenheid opgericht die de strijd met Hamas en andere extreme islamitische groeperingen zal aanbinden. En dat betekent een bom onder het vredesproces. Want de eenheid zal zonodig de autonome gebieden van de Palestijnen binnengaan, als er met de daders van aanslagen moet worden afgerekend.

Peres heeft zich beroepen op het oudste erkende grondrecht van een natie: dat zij zichzelf mag verdedigen. En hoewel de premier nogal ver ging met zijn stelling dat de strategische veiligheid van Israel (het voortbestaan van de staat) in het geding is, vaststaat dat de reeks van aanslagen de veiligheid van in beginsel alle Israelische burgers aantast en het openbare leven ontwricht. De Israelische regering is politiek en moreel verplicht alles in het werk te stellen om aan dit gevaar een eind te maken, zelfs als daarmee de kans op een duurzame vrede risico loopt.

De Israelische regering weet zich op dit punt gesteund door de Verenigde Staten - zolang zij aannemelijk weet te maken dat haar activiteiten de grens van het noodzakelijke niet overschrijden. In Washington heeft continu veiligheidsberaad plaats over de vraag wat de VS kunnen doen om Israel bij te staan en tegelijkertijd van het vredesproces te redden wat er te redden valt. Een internationale operatie die zich ook richt op Hamas-cellen in Amerika zelf is een eerste vereiste. Het extreme islamitische geweld dat Israel teistert, gaat ieder land aan dat de vrede in de wereld voorstaat. De terreur is meer dan een kwestie tussen Israeliërs en Palestijnen alleen.