H.A.J. Wegman

Dr. H.A.J. Wegman, emeritus-hoogleraar kerk- en dogmengeschiedenis aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) in Utrecht, is afgelopen donderdag op 65-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Hij was docent liturgie aan de priesteropleiding Rijsenburg van het aartsbisdom Utrecht en later hoogleraar aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht. In 1988 trad hij plotseling als rector en docent af uit onvrede met de gang van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij vond dat elk argument om de vrouw uit te sluiten van het kerkelijk ambt in strijd met de traditie was. Omdat hij met de RK-Kerk brak, werd hij op zijn verzoek uit de priesterlijke bediening ontheven.