EU: zuiniger en schoner auto's in het jaar 2005

BRUSSEL, 5 MAART. De ministers van milieu van de Europese Unie willen dat auto's in de toekomst 'soberder' worden, zodat in het jaar 2005 een aanzienlijke reductie van de milieu-vervuiling kan worden bewerkstelligd, onder meer door een vermindering van de uitstoot van kooldioxide. Dat heeft de Italiaanse minister van milieu, Paolo Baratta gisteren bekend gemaakt, na afloop van de vergadering van de ministers van milieu die hij had voorgezeten. Na een lange discussie hebben de ministers besloten er naar te zullen streven, dat in het jaar 2005 geen auto's meer worden geproduceerd die meer dan vijf liter benzine op 100 kilometer gebruiken. Voor dieselmoteren zou een gebruik moeten gelden van minder dan vierenhalve liter op 100 kilometer. Daarmee wordt zowel een forse verlaging van de uitstoot van kooldioxide bereikt als een duidelijke verbetering van energiegebruik. In totaal wil de ministerraad aldus komen tot een reductie met 25 procent van deze vervuiling vanaf 2005. De Duitse minister Merkel wees erop, dat het niet zal blijven bij een verzoek aan de industrie maar dat absolute normen worden gesteld. (AFP)