EU-hof wijst overheden terecht

LUXEMBURG, 5 MAART. Het Europese Hof vindt dat regeringen schadeloosstellingen moeten betalen aan personen voor schade die voortvloeit uit het niet toepassen van Europese regelgeving. Dit heeft het Hof vanmorgen in Luxemburg uitgesproken. Volgens de uitspraak gaat het om gevallen waarin het nationale parlement verantwoordelijk is voor de inbreuk op de Europese regelgeving. Het Hof stelt nog enkele voorwaarden. Zo moet de schending van de Europese wet voldoende ernstig zijn en moet de schade duidelijk aanwijsbaar zijn. Lidstaten mogen geen criteria voor schadeloosstelling hanteren die minder gunstig zijn voor benadeelden dan de nationale criteria. De uitspraak betekent onder meer dat Groot-Brittannië Spaanse vissers moet compenseren, omdat zij ten onrechte uit Britse wateren zijn geweerd. De Britse regering wil er bij Brussel op aandringen dat schadevergoeding achterwege kan blijven indien te goeder trouw is gehandeld. (Reuter)