Deep Blue

In de krant van 20 februari becommentarieert de redactie de moeizame overwinning van Kasparov op de computer Deep Blue. De redactie meent dat een eventuele overwinning van Deep Blue niet betekent dat de mens de macht over de computer verliest, want, zo redeneert de redactie, de mens heeft de computer zelf bedacht. Bij deze redenering zijn enkele kanttekeningen te maken.

Dat de mens de computer, of meer algemeen: de techniek, zelf heeft bedacht, wil niet zeggen dat hij de techniek ook beheerst, dat hij er mee om kan gaan. Er zijn voldoende voorbeelden om dit te illustreren: ongelukken die met kerncentrales zijn gebeurd, de ramp met de Sea Empress, verkeersongelukken en natuurlijk de enorme vervuiling die met ons toepassen van de techniek gepaard gaat. De techniek 'luistert' blijkbaar niet altijd naar onze commando's omdat we haar onvoldoende kunnen beheersen. Bij computers en het programmeren daarvan, gaat het om zeer specialistische kennis, waar de gewone gebruiker geen kijk op heeft. Daardoor is het voor de gebruiker wel degelijk moeilijk de computer in de hand te houden. Natuurlijk ben ik niet van mening dat in de toekomst de macht door computers wordt overgenomen, maar de mening van de redactie dat de mens de computertechniek beheerst, getuigt van een oppervlakkig optimisme en gebrek aan realiteitsbesef.

    • Ir. A.A. Bezemer