De Trust wil uitbreiden

AMSTERDAM, 5 MAART. Theatergezelschap De Trust wil uitbreiden. Het toneelgezelschap heeft negen toneelspelers in vaste dienst, maar de komende jaren moet de vaste groep uit vijftien acteurs en actrices bestaan. Dit blijkt uit het februarinummer van de krant van De Trust dat vandaag verscheen. Voor de komende kunstenplanperiode 1997-2000 vraagt het gezelschap één miljoen gulden extra van het ministerie van OCW. De Trust wil voorstellingen langer doorspelen.