Breuk tussen bonden in CAO-beraad Philips

EINDHOVEN, 5 MAART. Binnen een week na de start van de CAO-onderhandelingen bij Philips is een breuk ontstaan in het vakbondsfront. De Vereniging van Hoger Philips Personeel VHPP heeft besloten zijn eigen weg te gaan bij het verdere overleg over een nieuwe CAO. Philips liet vorige week weten niet meer met de bonden te praten zolang de Industriebonden FNV en CNV vasthouden aan hun eis van een gemiddelde werkweek van 36 uur.

Bestuurder T. Hagen van de Industriebond FNV heeft woedend gereageerd op het besluit van de VHPP. “Eens temeer blijkt dat de VHPP een categorale bond is, die alleen opkomt voor het eigenbelang. Ze accepteren wat Philips dicteert. Dit is een zwarte dag voor de vakbondsgeschiedenis”, aldus Hagen.

De VHPP maakt naar zijn mening ook een historische fout. “Philips denkt nu te kunnen uitmaken wat tijdens het CAO-overleg wel en niet bespreekbaar is. De VHPP aanvaardt dat. Nu gaat het om iets dat vooral ons aangaat, de volgende keer zijn zij aan de beurt. Ik had ze echt groter geacht.”

Volgens A. Verhoeven van De Unie wordt het nu voor de andere drie bonden en dan met name voor zijn organisatie een stuk moeilijker om samen te blijven optrekken. “We hebben eerder afgesproken dat we het overleg met zijn vieren zouden coördineren, of helemaal niet.” Overigens heeft De Unie nog geen definitief standpunt ingenomen met betrekking tot de houding van Philips.

R. van Splunder van de Industriebond CNV wil nog niet inhoudelijk reageren. Bestuurder J. Hermus van de VHPP gaf later vanmiddag een toelichting op de opstelling van zijn bond.

FNV-bestuurder Hagen is ervan overtuigd dat de houding van de VHPP niet van invloed is op het verdere verloop van de onderhandelingen bij Philips. Bij het concern gelden twee aparte CAO's, een voor het hoger personeel en een voor de overige werknemers. De Industriebond FNV is met name voor die laatste collectieve arbeidsovereenkomst de belangrijkste gesprekspartner.

“Als we met de drie overgebleven bonden één lijn blijven trekken, zullen we wel eens zien wie er bij Philips de langste adem heeft”, aldus Hagen. (ANP)