'Aznar-crash' na verkiezingsuitslag

MADRID, 5 MAART. Op de Spaanse financiële markt is gisteren en vandaag grote onrust ontstaan naar aanleiding van de uitslag van de landelijke verkiezingen die afgelopen zondag werden gehouden. De problemen bij de vorming van een stabiele meerderheidsregering op korte termijn zorgden voor scherpe koersdalingen op de aandelenmarkt, verslechtering van de posities op de obligatiemarkt en een koersverlies van de peseta.

Zondag versloeg de centrum-rechtse Partido Popular van oppositieleider José María Aznar de socialistische partij van Felipe González. De ruime meerderheid die voor de partij van Aznar was voorspeld bleef evenwel uit. De noodzakelijke steun van de Catalaanse nationalistische partij voor de vorming van een kabinet ontbreekt vooralsnog.

Het resultaat was een zwarte dag voor de Madrileense beurs. In wat inmiddels bekend staat als de 'Aznar-crash' moesten de aandelenkoersen gisteren in korte tijd een koersverlies van vijf procent incasseren bij een uiterst drukke handel. Vanmorgen zakte de koersen gemiddeld nog eens een half procent. De Spaanse staatsleningen liepen gisteren eveneens schade op door de toegenomen onzekerheid aan het politieke front. Het rente-verschil met de Duitse obligatiemarkt steeg met 30 basispunten van 3,33 tot 3,63 procent. Vanmorgen zakte het verschil evenwel terug. De peseta, die de afgelopen maanden een zeer sterke positie noteerde, incasseerde gisteren eveneens een daling, zij het van geringere orde. De koers tegenover de gulden zakte terug van de slotkoers van 1,33 gulden afgelopen vrijdag tot 1,32. Vanmorgen was er sprake van enig herstel van de Spaanse valuta.

Hoewel na de klappen van gisteren de ergste kou uit de lucht is, verwachten deskundigen dat het financiële klimaat ook de komende weken nog onrustig zal blijven. Binnen de huidige politieke verhoudingen zal de vorming van een regering de nodige tijd en inspanning vereisen.

Uiteindelijk zal een nieuwe regering naar alle waarschijnlijkheid het economische beleid van de regering-González voortzetten. Hieronder behoort onder meer bezuiniging op de overheidsuitgaven en vermindering van de staatsschuld in een poging om te voldoen aan de vereisten van de Europese monetaire eenwording.

Specialisten wezen er vanmorgen op dat de 'Aznar-crash' verhoudingsgewijs goed opgevangen is. Ondanks de enorme omzetten, die de miljard gulden overstegen, werd het aanbod soepel opgevangen. De handel vond plaats zonder onderbrekingen. Met de daling van de beurskoersen is de winst van de afgelopen maand min of meer genivelleerd.

Veel zal de komende weken afhangen van de opstelling van de Catalaans-nationalistische leider Jordi Pujol bij de vorming van een nationale regering. Een stabiele economische ontwikkeling vormt een van de stokpaardjes van deze lokale partij. Op dit terrein bestaan weinig verschillen met de Partido Popular. Breekpunt vormt vooral het beleid ten aanzien van lokale autonomie. De partij van Aznar is hiervan een sterk tegenstander.