Winst van EVC blijft sterk achter bij verwachtingen

ROTTERDAM, 4 MAART. EVC International, de grootste Europese producent van polyvinyl-chloride (PVC) heeft vorig jaar een netto winst behaald van 163,9 miljoen gulden. EVC herstelt daarmee van het verlies van 461 miljoen gulden in 1994, maar blijft sterk achter bij de verwachtingen.

Dat heeft de directie van EVC (European Vinyls Corporation) vanmorgen vóór opening van de beurs bekendgemaakt. De notering van het aandeel daalde vanmorgen met een gulden, op 54 gulden op de Amsterdamse effectenbeurs.

Met name in het tweede halfjaar van 1995 is EVC met een scherpe terugval in de winst geconfronteerd. In die periode boekte EVC een netto winst van 10 miljoen gulden. In het eerste halfjaar werd nog een winst gerealiseerd van 153 miljoen gulden.

Het negatieve resultaat over 1994 van EVC was mede een gevolg van een ingrijpende wijziging in de kosten- en financiële structuur van het bedrijf die verband hield met de beursgang in november van dat jaar. De omzet van de groep bedroeg vorig jaar 2,53 miljard gulden, een stijging van 3 procent ten opzichte van het afgelopen jaar.

De winst per aandeel is gestegen van 1,53 gulden tot 11,20. Het bedrijfsresultaat groeide van 59,4 tot 176,5 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een dividend van 2,30 gulden te betalen naast het eerder toegekende interimdividend van 70 cent per aandeel.

In de tweede helft van 1995 hadden de marktomstandigheden een nadelig effect op de marges en het verkoopvolume. EVC spreekt van “een jaar van scherpe tegenstellingen”. In de eerste helft van 1995 was sprake van een sterke vraag, hoge bezettingsgraad en verbeterde prijzen. In de tweede jaarhelft volgde een afnemende vraag, intering op voorraden en een toenemende concurrentie van producenten buiten West Europa. “Deze ontwikkeling resulteerde in een aanzienlijke daling van verkoopvolumes en verkoopprijzen.” Lagere kosten van belangrijke grondstoffen voor PVC (ethyleen en chlorine) hebben de nadelige gevolgen van prijsverlagingen enigszins gecompenseerd.

De directie waagt zich niet aan een winstprognose, maar spreekt wel de verwachting uit dat de economische groei in Europa in de tweede helft van 1996 zal 'hervatten'. EVC heeft vanmorgen de intentie uitgesproken eigen aandelen tot maximaal 5 procent van het geplaatste kapitaal in te kopen.