Van den Broek uit kritiek op softdrugsbeleid

DEN HAAG, 4 MAART. Als het kabinet niet tegemoet komt aan de Franse bezwaren tegen het Nederlandse softdrugsbeleid, komt een belangrijk doel van de Europese Unie (EU) - het afschaffen van de personencontrole aan de binnengrenzen - in gevaar.

Dit zei Europees Commissaris H. van den Broek gistermiddag in het Radio 1-journaal. De Europees commissaris krijgt hiervoor weinig bijval uit de Tweede Kamer. Alleen het CDA steunt partijgenoot Van den Broek. VVD en D66 vinden dat de regering weliswaar niet doof moet zijn voor internationale klachten, maar zij betwijfelen of de Brusselse bestuurder namens de Europese Commissie heeft gesproken. De PvdA-woordvoerder was vanochtend niet bereikbaar, maar bekend is dat de partij het gedoogbeleid steunt.

In de radio-uitzending stelde Van den Broek dat iedere EU-lidstaat nu meer besef moet hebben van het gevolg van zijn beleid dan toen de traditionele grenscontroles nog bestonden. “Als wij een liberaler beleid voeren dan onze buurlanden, dan zal het drugsgebruikers naar ons land toezuigen. Daar zullen overigens ook onze gemeenten in de grensregio's grote last van ondervinden.” Dit gaat “bij een grenzelozer wordend Europa steeds meer moeilijkheden geven”, aldus de oud-minister van Buitenlandse Zaken.

Het Nederlandse gedoogbeleid inzake drugs veroorzaakt volgens Van den Broek “onrust” in de buurlanden. “Dat liberale beleid wordt ons buitengewoon kwalijk genomen.” Van den Broek erkende dat uit een oogpunt van gezondheidszorg het Nederlandse drugsbeleid van “hoge kwaliteit” is, maar dat het gedoogbeleid en de gemakkelijke verkrijgbaarheid van softdrugs in Nederland een probleem vormen. Daardoor kan Nederland het zich niet veroorloven “zich al te pretentieus” op te stellen. Tijdens de Europese Raad in Madrid in december is besloten om een onderzoek uit te voeren naar de effecten van harmonisatie van het drugsbeleid van de lidstaten. De resultaten daarvan worden halverwege deze maand verwacht. De Franse president, Jacques Chirac, vroeg de Raad een onderzoek in te stellen naar het harmoniseren van het drugsbeleid. Maar op aandringen van Nederland werd het een onderzoek naar 'de mate waarin harmonisering zou kunnen bijdragen tot daling van drugsgebruik en -handel'. Een studie naar de invloed van nationale wetgeving op de handel in en het gebruik van drugs zou, zei premier Kok in Madrid, kunnen aantonen dat landen met een streng drugsbeleid niet per definitie betere resultaten halen. Nederland vreest dat harmonisering ertoe leidt dat het relatief liberale gedoogbeleid moet worden opgegeven.