Twaalf heren en hun beloften van 8 maart

Ze worden 'De twaalf heren van 8 maart' genoemd. Op de Internationale Vrouwendag van vorig jaar zetten zij plechtig hun handtekening onder deze verklaring: “Vanzelfsprekend besturen wij graag samen met vrouwen. Daarom streven wij naar een grotere deelname van vrouwen in de maatschappelijke besluitvorming.”

De twaalf heren die zich hadden laten strikken door de Interdepartementale Projectgroep Vrouwen in Besluitvorming, vervullen zelf functies met aanzien. Het waren: Hans Blankert, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Hans Dijkstal, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken. Enneüs Heerma, fractieleider van het CDA. Jan Kamminga, voorzitter van de werkgeversorganisatie MKB Nederland. André van der Louw, voorzitter van de NOS. Minister Ad Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Emancipatie. Frans de Ruiter, voorzitter van 'Kunsten '92'. Johan Stekelenburg, voorzitter van de vakcentrale FNV. Jacques Wallage, fractieleider van de PvdA. Anton Westerlaken, voorzitter van de vakcentrale CNV. Hans Wijers, minister van Economische Zaken. Pieter Winsemius, voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten.

De achtste maart nadert weer met rasse schreden, dus het kan geen kwaad de beloften in herinnering te roepen die bijna een jaar geleden werden gedaan. De interdepartementale projectgroep is zo verstandig geweest deze voornemens in een boekje vast te leggen. Bovendien heeft zij voor aanstaande donderdag een discussie met de twaalf heren georganiseerd. Acht van hen hebben beloofd opnieuw te zullen komen. Als de cijfers niet bedriegen, gaan zij eerst onrustige nachten tegemoet. Lees de belofte van minister Dijkstal. “Mijn belangrijkste voornemen”, zei hij op 8 maart 1995, “hangt samen met de beslissing om nieuwe adviesorganen voor de regering in te stellen. Dit is een unieke gelegenheid om te streven naar een 50:50 verhouding tussen mannen en vrouwen. Samen met de heer Melkert zal ik de ministers van het kabinet zeer nadrukkelijk verzoeken om te bezien of we die verhouding tot stand kunnen brengen.”

Daar had Melkert wel een reactie op. “Ik zal de heer Dijkstal en ook al mijn andere verantwoordelijke collega's blijven aanspreken op de benoeming van vrouwen in bestuurlijke en ambtelijke topfuncties. De nieuw in te stellen adviesorganen zijn een goede gelegenheid om het komende jaar te streven naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de nieuwe adviesorganen.”

Minister Wijers kondigde aan “samen met collega Melkert” tijdens het najaarsoverleg met de sociale partners aandacht te vragen “voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besturen, commissies en commissariaten”.

Een dertiende heer voegde zich vorige week bij dit emancipatievriendelijke gezelschap. Minister Gerrit Zalm van Financiën sprak in een televisiegesprek de wens uit dat hij zal worden opgevolgd door een vrouw. Vermoedelijk gaat het spreekwoord dat de wens de vader van de gedachte is hierbij niet op. Maar dat belofte schuld maakt, staat als een paal boven water. Dus is het interessant welke voornemens het kabinet heeft bij de komende (her)benoemingen van de Kroonleden van de Sociaal-Economische Raad. Zoals het er nu naar uitziet zijn van de elf te benoemen Kroonleden er maar drie van het vrouwelijk geslacht: Louise Groenman (D66), Tineke Lodders-Elfferich (CDA) en Irene Asscher-Vonk (PvdA).

“Leer mij de mannen kennen”, zei minister Melkert op de Internationale Vrouwendag vorig jaar. “Ze doen wel beloftes, maar houd ze in de gaten...”

    • John Kroon