THE ECONOMIST

De bommen in Jeruzalem en Londen werpen, opnieuw, de vraag op of democratische regeringen moeten onderhandelen met terroristische groeperingen, aldus een commentaar in The Economist, dat met een navrant gevoel voor timing verscheen aan de vooravond van de jongste zelfmoordaanslag van een Hamas-terrorist. Om strijd verklaren democratieën: 'wij doen nooit zaken met terroristen'. Maar wie eerlijk is weet dat dit een te simpele voorstelling van zaken is (zie IRA en PLO), te meer daar terrorisme vaak legitieme grieven weerspiegelt. Toch is het volgens het blad verstandig zo veel mogelijk vast te houden aan de stelregel níet met terroristen te praten. De valkuil is dat concessies worden gedaan in de verwachting dat ze een eind zullen maken aan het geweld, terwijl de kans daarop nihil is. Regeringen die met terroristen te maken krijgen, hebben vooral de taak de voorvechters van legitieme zaken te scheiden van de criminelen.