Mens en bedrijf

Drs. F.C.A.M. de Leeuw wordt per 1 april benoemd tot voorzitter van de directie van UBO/MOIRA, sinds 1992 een dochter van Aegon. Hij neemt deze functie over van drs. C.G. Cohlst, die tot 1 oktober zal aanblijven als adviseur van de directie en per die datum vervroegd zal uittreden.