Mens en bedrijf

Mr. P.S. Procee (44) is benoemd tot lid van de directie van CVB Bank, een volledige dochter van SNS bank Nederland.