Mens en bedrijf

Mr. W.G. van Hassel (49) is benoemd tot voorzitter van het bestuur van Trenité Van Doorne, advocaten, notarissen en octrooigemachtigden. In het bestuur van de maatschap hebben tevens zitting mr. P.A.M. Witteveen, mr. J.G.A. van Zuuren en mevrouw C. van der Wulp (secretaris).