DIE ZEIT

De presidenten Clinton (VS) en Jeltsin (Rusland) mogen elkaar dan veelvuldig bellen, dat kan niet verhullen dat er een ingrijpende heroriëntatie plaatsheeft van de Russische buitenlandse politiek, aldus de correspondent van Die Zeit in Moskou. Na de val van de Muur was de Russische politiek jarenlang gefixeerd op Amerika en Europa, maar die eendimensionale strategie is mislukt. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Primakov, die in januari Kozyrev opvolgde, moet van Rusland weer een global player maken. Daarbij volgt hij primair de door zijn voorganger verwaarloosde geopolitieke imperiatieven van de nationale veiligheid. Primakovs prioriteiten liggen bij het aanhalen van de banden tussen de voormalige Sovjet-republieken. En dat leidt in de Transkaukasische en Middenaziatische contreien onvermijdelijk tot conflicten met het Westen over energiereserves en wapenleveranties. Deze terugval in oude patronen duidt er volgens het blad danook op dat de Koude Oorlog nog lang niet voorbij is.