Aanslag in Jeruzalem

PALESTIJNSE PERS

De Palestijnse media hebben de daders van de recente aanslagen ervan beschuldigd de droom van Palestijnse onafhankelijkheid in gevaar te brengen. Ook deden ze een oproep aan het publiek om de daders ter verantwoording te roepen. De vier Palestijnse dagbladen publiceerden op hun voorpagina's foto's van de jongste aanslag.

“Zij die de aanslag op een stadsbus in Jeruzalem hebben georganiseerd en gefinancierd, zijn erop uit de droom van Palestijnse vrijheid en onafhankelijkheid te vernietigen”, aldus de krant al-Ayyam in een hoofdartikel. “De stem van het Palestijnse volk die zich op 20 januari liet horen [toen in de autonome gebieden verkiezingen werden gehouden] moet nu zijn verworvenheden beschermen”, aldus de krant.

De columnist Hassan al-Kashef schrijft in het dagblad al-Hayat al-Jadida: “Wij kunnen niet neutraal blijven in het licht van deze gebeurtenissen [...] Alle facties in het nationalistische kamp moeten nu een duidelijke en krachtige positie innemen, die deze heilloze aanpak tot staan kan brengen.”

Het populaire dagblad al-Quds bekritiseerde de verscherpte veiligheidsmaatregelen die de Israelische regering tegen de Palestijnen heeft genomen. “De lijst maatregelen - een politiek van collectieve straf - laat zien dat de Israelische overheid de onmiskenbare veroordeling van de aanslagen van Palestijnse zijde negeert.”

JERUSALEM POST

Tot de laatste schanddaad hoopte de regering - bevangen door een visioen van een nieuwe, vredelievende PLO - dat Yasser Arafat haar werk voor haar zou opknappen. Een van de voornaamste argumenten vóór het Oslo-akkoord was dat “in plaats van zelf achter de terroristen aan te zitten, de PLO dat zal doen”, zoals wijlen premier Rabin het uitdrukte. [...] Het besef dat geen echte vrede kan worden bereikt door een regime dat niet wordt ingesnoerd door een rechterlijke macht of door respect voor mensenrechten, scheen destijds niet bij de regering op te komen. [...]

Nu zal [Arafat] misschien moeten beslissen dat de terreuractiviteiten uit de hand zijn gelopen, en dat het in zijn belang is om zulke aanslagen stop te zetten tot na de Israelische ontruiming van Hebron en de komende parlementsverkiezingen. Maar als hij hoopt dat de pressie in een paar dagen zal vervliegen, kan hij de woede in Israel wel eens onderschatten. [...]

Afrasteringen zullen het probleem niet oplossen. [...] Een totaal verbod op het komen en gaan van Palestijnse arbeiders kan misschien helpen, niet omdat het infiltratie van terroristen onmogelijk maakt, maar omdat de economische misère die het met zich meebrengt het terrorisme onder de Palestijnen in toenemende mate onpopulair zal maken.

Geen enkele defensieve maatregel zal echter effectief zijn tegen fanatieke zelfmoordenaars. Aan deze islamitische kamikazes is een directe route naar het paradijs beloofd, als het tenminste lukt hen een behoorlijke islamitische begrafenis te geven. Zo'n begrafenis moet Israel hen dus vooral zien te onthouden.

Zelfmoordacties van islamieten waren de plaag van het Britse bewind in de Soedan. Totdat de Britten hen begonnen te begraven in varkenshuiden, een ritueel dat hen, volgens hun eigen geloofsovertuigingen, zou beletten het paradijs te betreden. Een onconventionele oorlog vraagt om onconventionele antwoorden.

FRANKFURTER ALLGEMEINE

Dezer dagen hebben in het Heilige Land noch premier Peres noch autonomie-chef Arafat het voor het zeggen. Terroristen beheersen Israel en de autonome gebieden. Peres liet zich zondag al door hen meeslepen, toen hij over de terreur sprak als een strategisch gevaar voor de staat Israel. [...] Peres reageert zwak en laat zich door emoties beïnvloeden. Hij leidt daarom niet. Dat geldt ook voor Arafat. De chef van de autonome gebieden laat zijn gedrag opnieuw bepalen door Hamas. [...] Onder de Palestijnen is het nog steeds legitiem om terreur te beschouwen als een instrument van de politiek; nog altijd zijn de zelfmoordenaars 'martelaren'. Een van de daders, Ajasch, kreeg een staatsbegrafenis. Gedesoriënteerde samenlevingen hebben sterke leiders nodig. Die ontbreken hier, en dat geeft weinig hoop.

THE INDEPENDENT

Beide zijden moeten nu behoedzaam opereren in hun antwoord [op de aanslagen], om te voorkomen dat de militanten het vredesproces geheel laten ontsporen. [...] Arafats eerste reactie is welkom. Voor het eerst heeft hij de militaire takken van islamitische bewegingen buiten de weg geplaatst. Nu moet hij de Israelische regering ervan overtuigen dat zijn belofte om hard op te treden tegen de islamitische militanten opreecht is. De extremisten binnen Hamas marginaliseren, zoals hij tot nu toe heeft geprobeerd, is niet meer voldoende. [...] De meest verstandige strategie voor de Israelische regering is het Oslo-akkoord verder uit te voeren. In de rest van dit jaar zal dat allereerst afhangen van de vraag of de Israelische bevolking de kracht en rijpheid kan opbrengen om niet te stemmen voor wraak.