38 militaire attachés, 1 vrouw

Nederland heeft 38 militaire attachés op 21 ambassades gestationeerd. De van spionage beschuldigde M. Thissen-Schotgerrits is de enige vrouwelijke defensieattaché en een van de weinigen zonder een militaire rang.

Een defensieattaché is een diplomaat die de belangen behartigt van het ministerie van Defensie, maar onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De taak van deze attachés hangt af van de militaire relatie die Nederland heeft met het desbetreffende land.

In Canada oefent de luchtmacht vooral het laagvliegen. Op de ambassade in Ottawa zit dan ook een luchtmachtkolonel om de samenwerking tussen de beide landen te regelen. De samenwerking met Duitsland vindt vooral op de grond plaats, zodat in Bonn twee landmachtofficieren zijn gestationeerd.

Sinds het begin van de afslanking van de Nederlandse krijgsmacht, vijf jaar geleden, hebben de defensieattachés er een taak bijgekregen. Door de sanering komt namelijk veel overtollig materieel beschikbaar, dat verkocht kan worden. De attachés proberen met een catalogus de krijgsmacht van het land waarin ze gevestigd zijn, te interesseren voor het tweedehands legermateriaal uit Nederland. In Afrikaanse landen gebeurt dat met enige terughoudendheid, in Oost-Europese landen is het de voornaamste taak van een militaire attaché. Ook dient een defensieattaché zoveel mogelijk relevante informatie te putten uit openbare bronnen, eigen waarneming en bezoeken aan krijgsmachtdelen.