Volksgezondheid

Bij de brand in Rotterdam, waarbij giftige rookwolken vrijkwamen, was er geen gevaar voor de volksgezondheid volgens burgemeester Peper (28 februari).

Als er 23 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen en duizenden last hebben van de dampen, wie is dan eigenlijk het volk en wat wordt er bedoeld met gezondheid?

    • E. Greidanus Arnhem