Ramsj

WILLIAM C. MULLIGAN tekst, fotografie ELVIN MCDONALD: Rare and unusual plants

Simon & Schuster 1992. Van ƒ 73,50 voor ƒ 24,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Bronnenboek voor de tuinier die op zoek is naar onalledaagse planten. De klimaatzone achterin het (Amerikaanse) boek kan de lezer gewoon negeren, want de planten en struiken die zijn beschreven staan vrijwel allemaal vermeld in de Plantenvinder van Sarah Hart en zijn dus in Nederland en België verkrijgbaar.

    • Marion van Eeuwen