Peter Ooms: chantage door vader van pupil

TILBURG, 2 MAART. Judocoach Peter Ooms zegt te zijn gechanteerd door de vader van Monique van der Lee. Zij is een van de drie pupillen die hem beschuldigen van seksuele intimidatie. Als reactie op allerlei aantijging heeft Ooms zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken uit de judowereld. Ook legt hij zijn functie als directeur van zijn sportschool voorlopig neer. Zijn vrouw Paula neemt zijn taken bij zijn sportinstituut over totdat de tuchtcommissie van de Nederlandse Judo Bond (NJB) een uitspraak heeft gedaan Voor het eerst reageerde Ooms op de beschuldigingen van Monique van der Lee, Irene de Kok en Anita Staps. “Er is een bewust proces in gang gezet mij te beschadigen. Dat is vooralsnog aardig gelukt.” Ooms kondigde aan de personen die hem hebben beschuldigd aansprakelijk te zullen stellen. “Deze zaak krijgt een juridisch staartje.”

Ooms probeerde gisteren tijdens een persconferentie terug te slaan in de richting van zijn aanklagers. “Ted van der Lee (vader van Monique) zou mij kansen hebben geboden de zaak te sussen. Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Wel heb ik van Ted van der Lee een wurgcontract voorgelegd gekregen. Dat hield in het einde van mijn sportschool en een zwijggeld van 400.000 gulden. Op dit chantageachtige voorstel ben ik niet ingegaan.” De aantijging van Monique van der Lee dat Ooms in Londen bij haar in bed kroop verklaarde de coach door te stellen: “Ik heb inderdaad met haar op een kamer geslapen. Mijn vrouw was hiervan op de hoogte. Monique is een lesbische vrouw.”

De beschuldiging van Anita Staps dat zij zou zijn aangerand op veertien, vijftienjarige leeftijd weerlegde Ooms met een verrassende onthulling. “Ik betreur dat deze leeftijd is genoemd. Die klopt namelijk niet. Ik heb met haar gevreeën in 1980 toen ik een kortstondige relatie met haar had.”

Ooms ontkende zijn macht als coach te hebben misbruikt. “Het woord 'macht' is eigenlijk ook niet aan de orde. De relatie sporter/coach wordt gekenmerkt door een overwicht van de kant van de coach. Hoe anders kan men iemand wereldkampioen maken?” Hij refereerde aan vier mondiale titels, tien Europese kampioenschappen, 130 nationale hoofdprijzen. “De sport is hard, ook fysiek. Alles is gericht op winnen. Mijn aanpak was bij iedereen bekend. Bij de overkoepelende instanties, ook bij sporters en hun ouders. Judo is een sport die lichamelijk contact met zich meebrengt. Dat daarbij ook de vrouwelijke delen kunnen worden geraakt is onvermijdelijk.”

“Daarnaast is de spanning heel groot in de absolute top. Dat heb ik altijd in goede banen moeten leiden. Daar hoort ook lichamelijk contact bij. Dat er sprake is geweest van seksuele intimidatie ontken ik ten stelligste. Ik ben 32 jaar actief als coach. Nooit eerder heb ik signalen ontvangen als zou wie dan ook mijn aanpak als intimiderend ervaren. Ik beschouw de betreffende judoka's als mijn maatjes. Zo werd ik ook door hen bejegend.”

Dat hij eind vorig jaar een rapport van NOC*NSF met een bekentenis heeft ondertekend en heeft toegezegd voortaan lichamelijk contact met zijn pupillen tot een handdruk beperkt te laten, noemde hij onjuist. “Op de eerste plaats heeft NOC*NSF de overeengekomen geheimhouding van dat rapport geschonden. Ik heb het, ongelezen en onder zeer grote druk, ondertekend. De betreffende psycholoog van NOC*NSF had mij verzekerd dat het stuk niet meer inhield dan dat ik wat grotere afstand zou nemen van mijn pupillen. De huidige naar buiten gebrachte inhoud strookt niet met de feiten van destijds. Mijn advocaat heeft het stuk pas 28 februari per fax ontvangen.”

Volgens Ooms heeft NOS*NSF misbruik gemaakt van de omstandigheden. Voor de actie “bewuste beschadiging” gaf hij de volgende verklaringen. “De voorzitter van de judobond, Frans Hoogendijk, is verwikkeld in een soort seksschandaal. Hij wil de aandacht afleiden. Bovendien heeft ook hij in het verleden een liefdesrelatie met Staps gehad.” En tenslotte: “Ik heb vernomen dat Irene de Kok graag ten koste van mij een eigen sportschool wil beginnen. Zij heeft al laten weten de zaak in de minne te willen schikken als ze een schadevergoeding krijgt en ontslagen wordt uit concurrentie-beding (De Kok geeft les aan de school van Ooms, red.) zodat ze zelf een school in Tilburg kan beginnen.”