Linschoten blijft vertrouwen van Kamer houden

DEN HAAG, 2 MAART. Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) houdt het vertrouwen van de Tweede Kamer.

Hij heeft de Kamer niet onjuist of onvolledig ingelicht over de gang van zaken rondom drie rapporten die vorig jaar november een rol hebben gespeeld bij het debat over de privatisering van de Ziektewet. Dit was de conclusie van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer na een spoeddebat gistermiddag.

De Kamer ging er van uit dat de staatssecretaris de waarheid had gesproken toen hij in november aanvankelijk zei de bewuste rapporten van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) niet te hebben en er ook niet over te kunnen beschikken. Dit is volgens diverse fracties (CDA, GroenLinks, SGP) “de waarheid totdat het tegendeel blijkt”. Blijkt alsnog dat Linschoten de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd “dan is hij sneller weg dan wij hem kunnen wegsturen”, voorspelde Rosenmöller (GroenLinks).

De CTSV-rapporten bevatten een aantal opmerkingen over de Ziektewet, die het het aannemen van het wetsvoorstel tot privatisering in gevaar konden brengen. Ze waarschuwden onder meer voor risico-selectie onder sollicitanten waartoe werkgevers zouden overgaan als ze zelf verantwoordelijk werden voor de doorbetaling van zieke werknemers.

Marijnissen (SP) bleef er gisteren van overtuigd dat Linschoten de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd en dat de bewindsman door zijn aanvankelijke weigering de bewuste rapporten toe te sturen, de wil van de Kamer naast zich had neergelegd. Hij drong aan op een parlementair onderzoek, maar kreeg alleen steun van GroenLinks. Overigens heeft de Kamer al besloten een eigen onderzoek te doen naar de vele perikelen bij het CTSV zelf. Bij dit toezichtsorgaan ligt het bestuur overhoop met de directie en het personeel.

Kern van de zaak gisteren was een telefoongesprek dat Linschoten op 21 november met CTSV-voorzitter D. van Leeuwen heeft gevoerd. Zij bood hem aan rapporten die al waren uitgelekt, toe te zenden. Linschoten weigerde dit omdat het om concepten ging. Hij was alleen in de definitieve, door CTSV-bestuur goedgekeurde rapporten geïnteresseerd. De volgende dag liet Linschoten de Kamer weten dat hij de rapporten niet had en er ook niet voor kon zorgen dat ze met spoed naar het parlement werden gestuurd.

Deze gang van zaken wordt bevestigd in een geheim rapport dat het CTSV-bestuur heeft opgemaakt. Maar hij wordt tegengesproken in een notitie die door het CTSV-personeel is gemaakt en die is goedgekeurd door de directie. Daarin staat dat bestuur en directie al op 20 november hebben besloten de staatssecretaris de rapporten te geven, nadat ze op enkele punten waren aangepast.

Overigens heeft Linschoten onder politieke druk de CTSV-rapporten op 28 november alsnog de Kamer laten toesturen. De meerderheid zag er toen geen reden in het wetsvoorstel over de privatisering van de Ziektewet te verwerpen.