Kabinet draagt nieuwe kroonleden SER voor

Het kabinet heeft de nieuwe kroonleden van de Sociaal Economische Raad voorgedragen die per 1 april in functie treden. Onder de nieuwkomers bevinden zich opvallende namen, zoals hoogleraar Uri Rosenthal en Frank de Grave namens de VVD

Rosenthal is hogleraar Bestuurskunde te Leiden, was adviseur van de enquetecommissie Van Traa en staat ook VVD-leider Bolkestein met raad en daad terzijde. De Grave is wethouder voor financen van Amsterdam en is een van de schrijvers van het laatste VVD-verkiezingsprogramma.

Namens het CDA worden voce-voorzitter Tineke Lodders en de Tilburgse hoogleraar algemene economie Ad Kolnaar afgevaardigd. Het was nog even de vraag of Kolnaar wel mocht blijve, want in zijn plaats maakte oud- minister Bert de Vries veel kans.

Namens de PVDA blijven de Amsterdamse hoogleraar Victor Halberstadt en hoogleraar arbeidsrecht te Nijmegen Iren Asscher-Vonk. D66 tenslotte wordt vertegenwoordigd door oud-kamerlid Louise Groenman en hoogleraar Max Rood. Nieuwe voorzitter wordt de PVDA'er Klaas de Vries, nu nog voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij volgt Quene op. Qualitate gua zitten namens de Kroon nog in de SER de president van De Nederlandsche Bank Wim Duisenberg en de directeur van het Centraal Planbureau Henk Don.

Het aantal Kroonleden wordt teruggebracht van 15 naar 11. Dit geldt eveneens voor het aantal vertegenwoordigersvan werkgevers- en werknemersverenigingen. Omdat elk lid een plaatsvervanger heeft, neemt de totale bezetting van de SER met 24 arbeidsplaatsen af. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid0 heeft aangegeven dat hij graag wil dat de helft van het werkgevers- en werknemerskamp uit vrouwen bestaat. Bij de vakbeweging zal dat nog wel lukken, maar de werkgeversblijken weinig vrouwen af te kunnen vaardigen.

Niet bekend