EU waarschuwt over Russische importtarieven

BRUSSEL, 2 MAART. Europees commissaris Hans van den Broek heeft gisteren “bezorgd” gereageerd op de aankondiging van de Russische regering om de importtarieven met 20 procent te verhogen.

Van den Broek, verantwoordelijk voor de betrekkingen met Oosteuropa, heeft de Russische autoriteiten eraan herinnerd dat zij, volgens een sinds 1 februari geldend interim-akkoord, niet zonder overleg de importtarieven kunnen veranderen. Van den Broek zal de zaak aan de orde stellen tijdens een officieel bezoek aan Moskou op 18 en 19 maart.

Volgens een verklaring van de Europese Commissie komt een toekomstig vrijhandelsverdrag tussen Rusland en de Europese Unie in het gedrang, als Moskou inderdaad de importtarieven voor produkten uit de EU verhoogt. Vorige week maakte Rusland al bekend dat het de export van textiel uit de Europese Unie aan scherpere quota wil onderwerpen. De commissie zond daarop een speciale missie naar Moskou, maar die kon afgelopen maandag geen resultaten boeken. Nu Rusland ook de invoerrechten wil verhogen, denkt Van den Broek niet meer aan het sturen van diplomaten. Stappen zal hij niet ondernemen tot de ontmoeting met de Russische premier Viktor Tsjernomyrdin, halverwege deze maand.

Het interim-handelsakkoord tussen Rusland en de EU, dat vorig jaar juli werd ondertekend na een half jaar uitstel uit protest tegen het Russisch optreden in Tsjetsjenië, is een overgangsfase naar volledige vrijhandel. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over een vrijere handel tussen de EU-lidstaten en Rusland en over een geleidelijk openstellen van de Russische markt voor westerse banken. In 1998 zullen Brussel en Moskou bekijken of de omstandigheden het toelaten te beginnen met onderhandelingen over de instelling van een vrijhandelszone.

Volgens een gisteren uitgegeven verklaring van de commissie zijn de importtarieven van de Europese Unie op goederen uit Rusland op dit moment gemiddeld slechts 1 procent, terwijl het gemiddelde Russische importtarief 19 procent bedraagt. Ongeveer 80 procent van de EU-import uit Rusland is zelfs 'duty free'. Dit verschil in importtarieven is al onderwerp geweest van verscheidene contacten tussen Brussel en Moskou.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben inmiddels gewaarschuwd dat de stappen van Rusland in de richting van meer protectionisme de kansen op een Russische lidmaatmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ernstig zullen schaden. (Reuter)