EU en Azië willen banden verstevigen

BANGKOK, 2 MAART. Leiders van de Europese Unie en tien Aziatische landen hebben vandaag afgesproken dat ze de politieke en economische betrekkingen krachtig zullen aanhalen om handel en investeringen te bevorderen.

Dat gebeurde aan het eind van de eerste officiële topontmoeting van leiders uit beide werelddelen. In de verklaring van zeven pagina's wordt met één zin verwezen naar de mensenrechten - traditioneel een heet hangijzer in de Europees-Aziatische betrekkingen. Nauwere banden moeten vergezeld gaan van de bevordering van de rechten van de mens zonder inmenging in elkaar binnenlandse aangelegenheden.

Premier Kok noemde de top vandaag “succesvol” en “een basis voor verder overleg”. Hij wees er wel op dat weinig concrete resultaten uit de top zijn voortgekomen. “We hebben elkaar leren kennen. De volgende keer gaan we zaken doen”.

Uit het vandaag gepresenteerde slotdocument van de top, die de gisteren en vandaag in Bangkok werd gehouden, blijkt dat de Europese en Aziatische leiders vooral op economisch terrein tot een aantal samenwerkingsovereenkomsten zijn gekomen. Volgens diplomaten is de belangrijkste daarvan de opzet van een Azië-Europa zakenforum waarin zakenlieden en politici uit beide regio's bij elkaar worden gebracht om economische samenwerking en onderlinge investeringskansen te bespreken.

Voor aanvang van de top waren alle deelnemers overeengekomen dat de ontmoeting vooral een informeel karakter moest hebben, ondanks druk van buitenaf om gevoelige onderwerpen, zoals de situatie van de mensenrechten in enkele Aziatische landen, op de agenda te krijgen.

Desondanks spraken de Portugese en Indonesische regeringsleiders wel met elkaar over de situatie rond Oost-Timor, de voormalige Portugese kolonie die in 1975 werd geannexeerd door Indonesië. Beide landen ontkrachtten vandaag suggesties als zou dit overleg de top overschaduwd hebben. “Beide landen zijn bij elkaar gekomen, en er is een werkafspraak gemaakt. Dat is op zich best positief te noemen”, aldus een diplomaat.

    • Max Christern