'Dossier Opsporing' op web-pagina's Internet

Vanaf vandaag brengt NRC Handelsblad op haar 'web-pagina's' op Internet een Dossier Opsporing over het werk van de parlementaire enquêtecommissie naar de opsporingsmethoden van politie en justitie en de IRT-affaire die daaraan vooraf ging.

De aanzet tot de parlementaire enquête werd gegeven op 7 december 1993. Toen brachten de toenmalige burgemeester van Amsterdam Van Thijn, hoofdofficier van justitie Vrakking en korpschef Nordholt een kort persbericht uit, met daarin de mededeling dat het voor de bestrijding van de zware, georganiseerde misdaad opgerichte rechercheteam (IRT) Noord-Holland /Utrecht was opgeheven wegens een omstreden opsporingsmethode. Op 6 september 1995 begonnen, na een jaar van onderzoeken en voorgesprekken, de openbare verhoren. Vorige maand verscheen het eindrapport van de commissie-Van Traa. In april zal de Tweede Kamer zich over het rapport buigen.

In het Dossier Opsporing zijn opgenomen een inleiding door redacteuren Marcel Haenen en Tom-Jan Meeus, nieuwsberichten, achtergronden, hoofdartikelen, letterlijke citaten uit het eindrapport van de commissie-Van Traa en portretten van de hoofdrolspelers. Tevens is een verklarende woordenlijst opgenomen van begrippen uit het eindrapport 'Inzake Opsporing'. Het Dossier Opsporing op de web-pagina's zal regelmatig worden aangevuld met artikelen uit NRC Handelsblad. (http://www.nrc.nl)