Convergència i Unió (CiU).

Combinatie van Catalaanse nationalisten en christendemocraten (17 zetels) onder leiding van Jordi Pujol, die sinds 1980 het presidentschap van de autonome regio Catalonië bekleedt. Afgezien van het Catalaanse nationalisme voert deze partij vooral een pragmatisch beleid op economisch-politiek terrein. De gedoogsteun van CiU hield de afgelopen drie jaar het minderheidskabinet van González in het zadel in ruil voor concessies van Madrid aan de Catalaanse autonomie. Door zijn centrale positie in het Spaanse politieke machtspel wordt Pujol ook wel de “onderkoning” genoemd. Uitgekiend machtsspel en Pujols obsessie met de autonomie heeft hem in de rest van Spanje weinig geliefd gemaakt.

    • Steven Adolf