Bedrijfsterreinen

Naar aanleiding van het artikel over de heer Kombrink en het zoeken naar bedrijfsterreinen voor Rotterdam in de krant van 17 februari heb ik behoefte te reageren. Hij zegt dat het hem er niet om gaat “plompverloren omvangrijke bedrijfsterreinen in de Hoeksche Waard te ontwikkelen etcetera”. Dat lijkt me ook volstrekt logisch, want wat is de Hoeksche Waard: dat zijn zes gemeenten, die te zamen de Hoeksche Waard vormen, met dus zes gemeentebesturen en ongeveer 80.000 inwoners. Het is niet aan hem om iets plompverloren te willen ontwikkelen; het kan wel bij zijn verantwoordelijkheid horen dat hij ons (zes gemeenten dus) wil betrekken bij zijn problemen.

Tijdens de informatie-avond van 12 februari over de start van een Milieu Effect Rapportage-procedure rond de zoektocht naar bedrijventerreinen onder andere in de Hoeksche Waard is door ons nadrukkelijk gesteld dat wij een MER-procedure alleen gericht op bedrijventerreinen te beperkt vinden, dat wij daarbij woningbouw, landbouw, maar ook ons zeer hoogwaardig agrarisch-, recreatief- en natuurgebied willen betrekken. En niet alleen omdat wij bij voorbaat 'ja' of juist 'neen' willen zeggen, maar om een afgewogen antwoord te kunnen geven. Dat Kombrink die gedachte zo snel overneemt verheugt mij, maar als hij de strekking van een andere boodschap, namelijk 'niet alleen over ons, maar ook en juist met ons' had begrepen, dan had hij eerst een afspraak met ons gemaakt.

    • M. Peereboom
    • Burgemeester Strijen