Barings kostte ING meer dan verwacht

LONDON, 2 MAART. De kosten van de overname van Barings Bank zijn het afgelopen jaar hoger uitgevallen dan de ING Groep had verwacht. Barings is de Britse zakenbank die een jaar geleden bankroet ging na roekeloze speculaties van optiehandelaar Nick Leeson in Singapore.

“We hadden gehoopt dat het beter zou gaan”, bevestigt de Nederlandse bestuursvoorzitter ir. H. Lindenbergh van ING Barings. “Het viel een beetje tegen.” De financieringskosten van de overname (bijna 80 miljoen gulden in 1995) zijn vorig jaar niet helemaal terugverdiend. Bovendien was ING Barings meer geld kwijt aan eenmalige verwervingskosten voor juridische adviseurs en aan concurrerende grote banken die vorderingen op Barings hadden. “Als overnemer moet je bereid zijn om een ruime veiligheidsmarge voor de kosten en tegenvallers te nemen”, aldus Lindenbergh. Zes procent van de winst van de ING bank is nu afkomstig van Barings.

De ING Groep nam precies een jaar geleden Barings Bank over voor een bedrag van 660 miljoen pond (1,7 miljard gulden). De overname van de aristocratische Barings Bank stuitte aanvankelijk in Groot-Brittannië op de nodige argwaan. Een jaar later zijn de oud-Baringsmedewerkers zeer te spreken over de manier waarop ING orde op zaken heeft gesteld en de bestaande zakelijke en persoonlijke verhoudingen heeft gerespecteerd. Directeur corporate finance Simon Borrows, een oud-Baringsbankier, zegt over de financiële compensaties die ING na het bankroet verstrekt heeft: “ING heeft ons zeer goed behandeld. Het (Britse) bedrijfsleven heeft snel begrepen dat het om de mensen gaat en niet om de naam van de bank.” De rampzalig verlopen speculaties van Leeson die een verlies van 827 miljoen pond (2,3 miljard gulden) veroorzaakten, waren onder meer het gevolg van het ontbreken van deskundigheid bij Barings over nieuwe vormen van financiële handel. De ING heeft direct na de overname het administratieve systeem van de bank versterkt.