Antroposofen

Vrije scholen zijn géén verlengstuk van de Antroposofische Vereniging! Er heerst hierover een misverstand. Op de Vrije School wordt géén antroposofie gedoceerd. Het is een methodeschool, net zoals Montessori, Jenaplan, Dalton en Freinet. De Vrije Scholen zijn aangesloten bij de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen).

Dat de leerkrachten hun inspiratie halen uit de pedagogische ideeën van Rudolf Steiner is dus iets heel anders dan dat er gewerkt zou worden met gedateerde (1925) opvattingen over rassen. De pedagogie heeft hier niets mee van doen. Rudolf Steiner is geen goeroe, maar wel een zeer goed pedagoog en dat is het gebied waar de Vrije Scholen hun inspiratie uit halen. Centraal staat daarbij de ontwikkeling van het kind met al zijn vermogens en niet alleen de cognitieve vermogens. Het is zeer veelzijdig en creatief onderwijs.

Staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs heeft vorig jaar na gedegen onderzoek geconcludeerd dat in Nederland op geen enkele Vrije School sprake is van racistische opvattingen of leselementen! Dat moet toch voldoende zijn.

Een open dialoog lijkt mij prima, maar steeds een beschuldigende vinger werkt averechts. Of is het erom te doen de Vrije Scholen in een kwaad daglicht te stellen? Dan ruikt het naar discriminatie en dat is nu juist wat we niet willen in een humane samenleving.

    • W.D. van Aarnhem-Van Dijk