Akkoord regering en rebellen Angola

LIBREVILLE, 2 MAART. De Angolese regering en de rebellenbeweging UNITA zijn gisteren overeengekomen tussen juni en juli van dit jaar een regering van nationale eenheid te vormen en in juni hun strijdkrachten samen te voegen in een nieuw op te richten nationaal leger. Dat staat in een een gezamenlijke verklaring die de Angolese president Dos Santos en UNITA-leider Savimbi gisteren na overleg in de Afrikaanse staat Gabon hebben uitgegeven.