Vooraftrek

Uiterst terughoudend was Rabo-topman Wijffels over een mogelijke rol van zijn bank bij een scenario waarbij het geplaagde Fokker afgeslankt zelfstandig doorgaat. Banken financieren ondernemers, en als zich geen ondernemers aandienen die iets in Fokker zien, financieren banken niet, zo luidde zijn opvatting. Daarmee ligt de bal weer bij mogelijke overnemers van het vliegtuigbedrijf. De keuze lijkt beperkt: Samsung of een consortium van industriële bedrijven zoals Stork, de zogeheten 'Nederlandse oplossing', waarbij banken misschien zouden willen aanhaken.

Minder terughoudend is Rabo bij het afschrijven van de schoenendoos met octrooien die in 1994 van Fokker werd gekocht en die Fokker 420 miljoen gulden contanten opleverde. Die techno-lease, die in nauw overleg met het ministrie van Financiën werd gedaan, staat Rabo toe de afschrijvingen op deze technologie in vijf jaarlijkse termijnen van de vennootschapsbelasting af te trekken. Rabo betaalde over vorig jaar dan ook minder winstbelasting dan in 1994, en dat was verhoudingsgewijs weer minder dan in 1993. Hoeveel daarvan aan de afschrijving op de Fokker-patenten te danken is zegt de bank niet.

Nu heeft Financiën die belastingtegenvallers ingecalculeerd. Maar wat nog niet is ingecalculeerd is de kans dat Rabo het bedrag, waarover nog drie jaar mag worden afgeschreven, in één keer afboekt als Fokker daadwerkelijk failliet gaat. Dan zal de omfloerste steun die het Rijk in 1994 aan Fokker gaf door Rabo de techno-lease toe te staan in dit fiscale jaar in één keer ten koste van de schatkist gaan, in plaats van uitgesmeerd over drie jaar. Dat is, naast het afschrijven van het aandelenbezit in Fokker en de kredieten die de staat nog bij Fokker heeft uitstaan, een extra tegenvaller voor de schatkist in een jaar waarin begrotingsdiscipline om Europese redenen de hoogste prioriteit heeft.

    • Maarten Schinkel