Minder banken en bedrijven overvallen

DEN HAAG, 1 MAART. Het aantal overvallen op banken en bedrijven is vorig jaar met 28 procent gedaald ten opzichte van 1994. Het aantal overvallen daalde van 2.076 tot 1.491. Dit heeft het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing vanmiddag bekendgemaakt.

De sterktste daling deed zich voor bij de geldinstellingen. Daar werden vorig jaar 41 procent minder overvallen gepleegd dan in 1994. Bij benzinestations werd een afname met veertig procent geconstateerd. Bij de horecabedrijven was de afname 23 procent, bij winkels dertig procent.

Van halverwege de jaren zeventig tot en met 1993 steeg het aantal overvallen op bedrijven en geldinstellingen. In 1993 werden 2.329 overvallen geregistreerd. In 1994 ging het cijfer voor het eerst in jaren weer omlaag, met elf procent.

Het in 1993 opgerichte Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin het bedrijfsleven en de overheid samenwerken, geeft als oorzaken van de afname een toegenomen effectiviteit van de politie bij de opsporing van daders en tal van preventieve maatregelen bij het bedrijfsleven. Ook zijn de gevangenisstraffen hoger geworden, waardoor overvallers volgens het platform worden afgeschrikt.

Beperking van het aanwezige kasgeld bij bedrijven lijkt de meest efficiënte methode om een overval te voorkomen, zegt de Amsterdamse commissaris van politie R. Gräeve, leider van het landelijke projectteam overvalcriminaliteit. Hij wijst bedrijven en instellingen vooral op de noodzaak omzet en wisselgeld gescheiden te houden. “Het wordt voor overvallers steeds moeilijker om bij het geld te komen”, concludeert Gräeve.

Bedrijven maken de laatste jaren steeds meer gebruik van zogenoemde afroomkluisjes. In de loop van de dag wordt geld uit de kassa's regelmatig opgeborgen in een kluis met een tijdmechanisme. “Er is dan ook een sterke daling van de gemiddelde omvang van de buit”, aldus Gräeve. “Meer dan de helft van het aantal overvallen in Nederland levert de dader minder dan driehonderd gulden op. Twintig procent van de overvallen levert helemaal geen geld op.” De uitbreiding en verbetering van camera's bij bedrijven en geldinstellingen hebben een overval tot een riskante onderneming gemaakt, zegt de politiecommissaris.

In meer dan de helft van de 25 regionale politiekorpsen worden overvallen met speciale teams aangepakt. Dat heeft geleid tot een verdubbeling van het ophelderingspercentage in die regio's, zegt Gräeve.

Het aantal slachtoffers dat bij roofovervallen om het leven komt lijkt iets af te nemen. Aan het einde van de jaren tachtig werden per jaar gemiddeld vijf tot zeven mensen per jaar bij overvallen gedood. In 1995 vielen bij overvallen vier doden.