Lening Wereldbank voor Bosnië

WASHINGTON, 1 MAART. De Wereldbank heeft gisteren haar eerste hulppakket voor door de oorlog verscheurde Bosnië goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 45 miljoen dollar aan leningen (30 miljoen) en schenkingen (15 miljoen) voor noodhulp. Het hulppakket maakt deel uit een totaal pakket van 160 miljoen dollar. (Reuter)