Haagse bedrijven eisen betere bereikbaarheid een onzer redacteuren

DEN HAAG, 1 MAART. De regio Haaglanden wordt steeds moeilijker bereikbaar. Een groeiend aantal bedrijven trekt mede om deze reden uit het gebied weg. De overheid moet in samenwerking met het bedrijfsleven snel maatregelen nemen om de bereikbaarheid te vergroten.

Dit schrijft de Kamer van Koophandel in Den Haag namens het bedrijfsleven in de regio aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat).

In 1994 verlieten 801 bedrijven de regio. Hierdoor gingen 2.200 arbeidsplaatsen verloren. Door het vertrek van de bedrijven verliezen bovendien ook de toeleverende bedrijven banen, aldus de brief aan de minister.

In de top-dertig van files in 1995 staan vijf files van de regio Haaglanden. Het Haaglandse bedrijfsleven stelt vast dat het wegverkeer groeit, maar dat vooral nieuw hoogwaardig openbaar vervoer uitblijft. Het zakelijk verkeer wordt hierdoor ernstig gedupeerd, aldus de brief. “Het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee de werkgelegenheid zijn in het geding.”

Als maatregelen stelt het bedrijfsleven voor om waar mogelijk het woon-werkverkeer per auto terug te dringen door 'vervoersmanagement' van de bedrijven zelf: het stimuleren van carpoolen en het belonen van werknemers die reizen per openbaar vervoer. Volgens de Kamer van Koophandel hebben enkele grote bedrijven in de regio, zoals Nationale Nederlanden, Shell en de ANWB, hiermee al goede resultaten bereikt.

Ook moeten er volgens de Haaglandse bedrijven op de rijkswegen meer aparte rijstroken voor het beroepsgoederenvervoer worden aangelegd, zoals onlangs onder meer in het Westland, en desnoods ook voor het busvervoer. Het sneltramnet RandstadRail tussen Den Haag en Rotterdam zou niet pas in 2010 maar zo spoedig mogelijk moeten worden aangelegd. Ook de uitbreiding van de spoorcapaciteit tussen Rotterdam en Leiden moet versneld worden aangepakt.

Verder pleit het bedrijfsleven voor parkeerplaatsen en overstapgelegenheid bij knooppunten van openbaar vervoer en rijkswegen, zoals het Prins Clausplein in Den Haag, en voor het aanleggen van liefst ondergronds railvervoer voor woningbouwlocaties in Haaglanden. Er worden in het gebied de komende jaren 42.500 woningen gebouwd en 230 ha bedrijfsterrein aangelegd. Ook moet de noordelijke randweg van Den Haag zo snel mogelijk worden aangelegd.