De duinen

De heupzwaai van de duinen

Houdt de zee op afstand

In schuimrokken de branding

Het schelpengruis klinkt op

Als enkelringen

Zeeraket verlandt

Het zilte zand tot glooiing

De blauwe kiekendief

Kent de plastiek

Van de valleien

Het dal der schaduwen

Waar het struikgewas verbrokkelt

Tot mergloos gebeente

De duistere contouren

Kaatsen de wolken

De taaie kleur van de helm

Verbergt de spookgestalte

Van de velduil

De grijze winter

Hult alles in glas

    • Jan Wolkers