Coalitiepartijen zijn verdeeld over wettelijk recht op deeltijdarbeid

DEN HAAG, 1 MAART. De coalitiepartijen zijn verdeeld over het nut van een wettelijk recht op deeltijdarbeid. Een wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) kan rekenen op de steun van PvdA en D66, maar niet op die van de VVD. Omdat ook het CDA tegen is, zal de stem van de kleinere partijen in de Tweede Kamer de doorslag moeten geven.

Dit blijkt uit de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel om voltijdwerkers een wettelijk recht te geven om tegen inlevering van loon minder uren per week te gaan werken. Op basis van de schriftelijke inbreng kan volgens Rosenmöller de conclusie worden getrokken dat zijn initiatief op “een nipte meerderheid” kan rekenen.

Een wettelijk recht op deeltijd arbeid heeft volgens Rosenmöller een gunstig effect op de werkgelegenheid. Volgens hem zouden op termijn 100.000 extra banen kunnen worden gecreëerd.

PvdA, D66, GroenLinks en SP zijn goed voor 68 stemmen. De resterende acht stemmen die nodig zijn voor een meerderheid moeten komen van de kleine partijen. De kleine christelijke partijen en de ouderenpartijen willen hun steun geven wanneer het voorstel op onderdelen wordt aangepast. Het voorstel wordt over twee weken behandeld in de Tweede Kamer en pas dan wil Rosenmöller onderhandelen met de twijfelaars.

De fracties van CDA en VVD (samen goed voor 65 Kamerzetels) zijn tegen een wettelijk recht op deeltijdarbeid. Zij wijzen erop dat ook zonder wettelijke regeling sprake is van een flinke groei van het aantal deeltijdbanen. Bovendien creëert een wettelijk recht ongelijkheid tussen werknemers en werkgevers. Werknemers krijgen immers de vrijheid om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te veranderen.

D66 en de PvdA zullen proberen om de VVD alsnog over de streep te trekken. Als dat niet lukt, stemt de coalitie verdeeld over dit onderwerp. De uitkomst zal dan afhankelijk zijn van de opstelling van de kleinere partijen.

PvdA-woordvoerster Van Nieuwenhoven zegt het verzet van de liberalen niet zo goed te begrijpen. “Het recht op deeltijdwerk is alleen maar goed voor de werkgelegenheid. Ik zal mijn best doen de VVD hiervan te overtuigen.” Ook haar D66-collega Bakker gaat een poging ondernemen om de VVD mee te krijgen.

“Flexibiliteit op de arbeidsmarkt heeft twee kanten. We zijn met de VVD van mening dat bedrijven meer mogelijkheden moeten krijgen voor een flexibel personeelsbeleid. Maar omgekeerd steunen wij de PvdA en GroenLinks dat er ook meer ruimte komen voor werknemers op het gebied van deeltijdwerk, zorgverlof en loopbaanonderbreking. Dat is het logische spiegelbeeld daarvan”, aldus Bakker.