Bondsdag akkoord met snijden in bijstand

BONN, 1 MAART. Uitkeringen van Duitse bijstandsontvangers zonder kinderen volgen voortaan de netto loonontwikkeling en worden niet meer vastgesteld volgens het behoeftigheidscriterium. Wie bijstand krijgt en passende arbeid weigert loopt het risico dat 25 procent op de uitkering wordt gekort. Om de kansen op een baan van moeilijk plaatsbare werklozen die bijstand ontvangen te vergroten worden geleidelijk aflopende loonkostensubsidies met een maximum van een half jaar ingevoerd voor henzelf of hun nieuwe werkgever.

Dit is de kern van wetsvoorstellen van de ministers Norbert Blüm (CDU, sociale zaken) en Horst Seehofer (CSU, volksgezondheid) die de Bondsdag gisteren heeft aanvaard ondanks heftig verzet van de SPD en de Groenen. De oppositiefracties noemden de voorstellen, die volgens de regering de herintreding van 100.000 tot 200.000 langdurig werklozen in het arbeidsproces moeten dienen “asociaal” en “stijdig met de morele uitgangspunten van het sociale zekerheidsstelsel”.

Minister Seehofer benadrukte dat sociale uitkeringen, en zeker de bijstand, in de toekomst niet meer gelijk aan, of zelfs hoger, mogen zijn dan loon dat via arbeid wordt verworven. Met hun bezwaar liggen SPD en Groenen “ver naast de opvattingen van de bevolking”, zei hij. De bewindsman verzekerde dat niemand die echt behoeftig is iets van de nieuwe regeling te vrezen heeft. De voorstellen mikken op een jaarlijkse bezuiniging op de bijstand van 2 miljard mark, in 1995 werd (door de deelstaten en de gemeenten) 50 miljard bijstand uitgekeerd.

De snelle vergrijzing van de bevolking en de hoge werkloosheid (officieel 4,2 miljoen) beperken het financiële draagvlak van de sociale zekerheid in Duitsland. Mede daarom is de aanpassing van het bijstandsregime en het stimuleren van het zoeken naar werk absoluut nodig, hield Seehofer de oppositie voor. De SPD kondigde aan dat zij zich zal blijven verzetten, ook in de Bondsraad, waar zij een meerderheid heeft.