Boedelkrediet wordt licht verhoogd; Fokker krijgt twee weken respijt

ROTTERDAM, 1 MAART. Fokker krijgt van minister Wijers (Economische Zaken) toch nog wat respijt. Het kabinet zal vandaag naar alle waarschijnlijkheid akkoord gaan met een voorstel van Wijers om het boedelkrediet voor de vliegtuigfabrikant met veertien dagen te verlengen en het iets te verhogen. Half maart moet duidelijk zijn of overname door het Koreaanse Samsung of een doorstart met Nederlandse financiers haalbaar is.

Het aanvankelijke boedelkrediet voor Fokker beliep 255 miljoen gulden. Hiervan is nu 200 miljoen gebruikt. Wijers wil bovenop het restant van 55 miljoen nog 15 of 20 miljoen extra beschikbaar stellen, verklaarde een woordvoerder van Economische Zaken.

Met dit voorstel is Wijers - volgens EZ “op dringend verzoek van de bewindvoerders - teruggekomen op de voorwaarden die hij afgelopen dinsdag formuleerde voor een nieuw boedelkrediet. Die conditie was dat de bewindvoerders van Fokker voor het eind van deze week duidelijk moesten kunnen maken of een van de overlevingsscenario's die resteren na het afhaken van het Canadese Bombardier voldoende toekomstperspectief bood. Die duidelijkheid hebben bewindvoerders nog niet kunnen verschaffen. Ingewijden gaan er van uit dat Samsung nu in feite de laatste strohalm is voor de redding van Fokker. “De poging om het bedrijf zelfstandig te laten doorstarten met behulp van Nederlandse banken en industriële partners ziet er niet buitengewoon florissant uit”, zo taxeren ingewijden de situatie. Minister Wijers heeft de bewindvoerders zijn hulp aangeboden bij het benaderen van partijen. De bewindvoerders hebben er tot nu toe de voorkeur aan gegeven dit in eigen hand te houden. Zij hebben de oud-bankier Langman en ex-Stork-topman Sickinghe daarvoor ingeschakeld.

De Chinese vliegtuigbouwholding AVIC, die deze week ook belangstelling toonde voor Fokker, komt volgende week nog bij Fokker langs voor een gesprek. AVIC maakte pas deze week zijn belangstelling kenbaar. Waarnemers denken dat AVIC zenuwachtig is geworden nu concurrent Samsung als enige serieuze overnamekandidaat is overgebleven. AVIC en Samsung willen samen een nieuw vliegtuig bouwen voor regionale afstanden, maar de onderlinge verhoudingen zijn niet al te best. Beiden claimen de leidende rol bij dat project.

Het plotseling opduiken van AVIC wordt met scepsis bekeken. “Het is een utopie dat de Chinezen in slechts twee weken iets kunnen doen. Ze willen alleen de Koreanen laten zien dat ze ook bestaan”, menen ingewijden.

China is nog steeds geïnteresseerd in samenwerking met DASA, Fokkers grootaandeelhouder. China heeft volgens de Britse zakenkrant Financial Times de Britse, Franse en Italiaanse vliegtuigbouwers verteld dat ze samen moeten gaan werken met DASA bij de ontwikkeling en bouw van een Aziatisch straalvliegtuig voor regionale afstanden. Dat DASA toch weer in de besprekingen met de Chinezen is opgenomen, terwijl AVIC ook nog eens belangstelling zou hebben voor Fokker, lijkt erop te duiden dat China op twee paarden wedt.

Fokkers afdeling personeel en organisatie is praktisch klaar met het draaiboek voor het onvermijdelijke faillissement van de nu in surséance verkerende onderdelen. In ieder scenario zullen de ongeveer 5600 werknemers van die onderdelen een ontslagbrief krijgen, zo blijkt uit het gisteren verschenen personeelsblad Flits. De medewerkers die bij een eventuele doorstart meegaan naar de nieuwe onderneming of die nog nodig zijn bij de afwikkeling van het faillissement krijgen hiervan ook persoonlijk bericht thuis.

Hoeveel werknemers mee “mogen” naar een nieuw Fokker, is onduidelijk. Op het moment dat de bewindvoerders daartoe het sein geven, kan een zeer gedetailleerd draaiboek in werking treden. Onderwerpen die zijn voorbereid betreffen zaken als arbeidsvoorwaarden, ontslagbegeleiding, inrichting van de jobcenters, inschrijving bij het RBA en het GAK, enzovoorts.

Inmiddels hebben 4.300 werknemers van Fokker Aircraft (80 procent) informatie over zichzelf verstrekt die van belang kan zijn bij het vinden van een nieuwe baan, hetzij bij Fokker nieuwe stijl, hetzij bij een andere werkgever.