Bankroet bouwer Berlijn dreigt

BONN, 1 MAART. Een aantal dochters van het Oostenrijks-Oostduitse bouwconcern Maculan staat voor een faillissement. Van de in totaal 8800 werknemers zullen er alleen in Oost-Duitsland 5500 hun baan verliezen. Een groep Oostenrijkse en Duitse banken weigert verdere kredietverlening aan de Maculan Holding, die een schuld van 1,4 miljard mark heeft.

De déconfiture van het sinds 1990 door overnemingen in Oost-Duitsland vier maal zo groot geworden bedrijf (omzet 1995: 1 miljard mark) kan betekenen dat bouwwerken in Berlijn niet tijdig klaar zijn. Daardoor dreigt ook vertraging voor de voor 1998/99 geplande verhuizing van de Duitse regering en de Bondsdag van Bonn naar Berlijn. Want Oostduitse Maculan-dochters werken in Berlijn bijvoorbeeld aan een tunnelring die onder de tracées van de stedelijke rondweg, metro- en treinverbindingen en het geplande regeringskwartier aan de Spree moet worden aangelegd. Zolang die tunnels niet klaar zijn zou “bovengronds” niet gewerkt kunnen worden.

Maculan, het tweede bouwconcern van Oostenrijk, met hoofdkantoor in Wenen, had zichzelf sinds 1990 met steun van banken en het Treuhand-instituut groot gekocht in Oost-Duitsland via overnemingen van vroegere DDR-staatsbedrijven. De omzet verviervoudigde daardoor, het personeelsbestand verdrievoudigde en het aandeel buitenlandse opdrachten in de omzet steeg van 19 tot 67 procent. Maar naar het heet zou het nooit gelukt zijn om die overgenomen Oostduitse goed te saneren en te integreren.

Daardoor zou de dramatische verslechtering van de bouwconjunctuur en scherpe concurrentie op de Oosteuropese markt het concern extra zwaar hebben getroffen. Vaak moesten opdrachten de afgelopen jaren beneden kostprijs worden aangenomen. Vooral een Maagdenburgse dochter, die in Rusland voor Duitse rekening onder meer woningen voor militairen bouwt, zou zwaar aan het verlies hebben bijgedragen.

In Duitse media wordt gemeld dat Maculan in Moskou en andere Russische steden nauwe contacten met “nieuwe rijken” (lees: de Russische mafia) zou hebben onderhouden. Dat leverde veel opdrachten voor de renovatie van particuliere villa's en overheidsgebouwen op, maar daarbij werd wegens de hoge Russische inflatie en door mismanagement bij Russische onderaannemers vaak geen winst maar verlies gemaakt.