Winst ABN Amro naar 2,616 miljard

AMSTERDAM, 29 FEBR. Een forse stijging van de resultaten in Nederland met 23,4 procent heeft de nettowinst van ABN Amro over 1995 opgestuwd met 14,4 procent tot 2,616 miljard gulden. Ook het bedrijfsresultaat vóór belastingen ging omhoog met ruim 14 procent tot 3,841 miljard. Dit heeft bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN A mro vanmorgen meegedeeld. Kalff sprak van een “fraai jaar” voor de bank. In reactie op het nieuws steeg de koers van het aandeel ABN A mro vanochtend op de effectenbeurs met 2,70 gulden naar 77,10 gulden rond het middaguur.

Het balanstotaal steeg met 8,3 procent tot 546,5 miljard gulden, hetgeen vrijwel volledig te danken was aan autonome groei. In Nederland steeg de kredietverlening met 8,7 procent tot 151,5 miljard gulden. ABN A mro signaleert, in tegenstelling tot concurrent Rabo, geen afgenomen groei van de kredietbehoefte van bedrijven. Volgens Kalff ligt dat deels aan de invloed van grote bedrijven, die een relatief groter deel uitmaken van ABN A mro's klantenkring en zorgden voor een aanhoudende vraag naar leningen.

De rente-inkomsten van ABN A mro namen in Nederland met 2,5 procent toe tot 5,47 miljard gulden. ABN A mro wijt de lage groei van de rente-inkomsten met name aan de scherpe concurrentie op de binnenlandse markt, zowel bij het aantrekken als bij het uitzetten van gelden. In het buitenland liepen de rente-inkomsten juist fors op met 7,1 procent tot 4,76 miljard gulden.

De provisie-inkomsten namen wereldwijd met 11,2 procent toe tot 4,18 miljard gulden. Die toename komt per saldo vrijwel volledig voor rekening van effectenprovisies in het buitenlands bedrijf. ABN A mro nam vorig jaar de Scandinavische bank Alfred Berg over, en verhoogde het belang in Hoare Govett Asia van 20 procent tot 60 procent. Beide banken zijn aktief in het beleggings- en effectenbedrijf. In Nederland daalden de provisie-inkomsten juist licht, voornamelijk door lagere inkomsten uit het betalingsverkeeren effectentransacties.

Inkomsten uit financiele transacties (handel op de financiele markten) schoten in het Nederlandse bedrijf toe met 69,2 procent tot 731 miljoen gulden, tegen een afname met 4,9 procent in het buitenland tot 467 miljoen gulden. In totaal stegen de baten met 8,2 procent tot 16,2 miljard gulden. De lasten namen toe met 6,5 procent tot 12,4 miljard gulden. Personeelkosten en beheerskosten stegen proportioneel meer, maar die stijging werd gecompenseerd door een lagere afdracht aan waardeveranderingen van vorderingen, voorheen de “stroppenpot”.

Per aandeel steeg de winst met 12,6 procent, en ook het dividend is met dit percentage verhoogd tot 3,60 gulden. ABN A mro heeft zijn doelstelling voor de winstgroei per aandeel opgeschroefd van gemiddeld 6 procent tot 7,5 procent.