VS-Pakistan

WASHINGTON, 29 FEBR. De Amerikaanse Export-Import Bank heeft gisteren het verstrekken van kredietgaranties aan Amerikaanse bedrijven die willen investeren in China stilgelegd. De VS vermoeden dat China nucleaire technologie heeft verkocht aan Pakistan waarmee dit land kernwapens zou kunnen produceren. China erkent de samenwerking met Pakistan, maar zegt dat de technologie gebruikt wordt in een vreedzaam kernprogramma. Het stilleggen van de verstrekking van kredietgaranties betekent dat China de tijd krijgt om tekst en uitleg te geven over de transactie. De VS kunnen zich intussen beraden over eventuele sancties. Het verkopen van nucleaire technologie waarmee kernwapens geproduceerd kunnen worden is strijdig met het Non-Proliferatieverdrag (NPV) dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan. (AP, Reuter, AFP)