Veel klachten over discriminatie

DEN HAAG, 29 FEBR. Meer dan duizend mensen hebben vanmorgen gebeld naar het nummer van de Landelijke Melddag Leeftijdsdiscriminatie in Den Haag. Het aantal klagers was vanmorgen zo overweldigend dat het telefoonverkeer rondom de Tweede Kamer een uur lang uitviel. Iedereen die zich op leeftijd gediscrimineerd voelt kan zich vandaag melden bij het meldpunt van het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie.