Smit Trafo schrapt 77 banen

De fabrikant van transformatoren Smit Trafo uit Nijmegen gaat ingrijpend reorganiseren. Onderdeel van het saneringsplan is het schrappen van arbeidsplaatsen. De onderneming wil een streep zetten door in totaal 77 banen, waardoor het totale personeelsbestand van de vestiging in Nijmegen vermindert tot ongeveer 280 volledige arbeidsplaatsen.

Het is de bedoeling dat de banen in twee porties komen te vervallen. De onderneming wil op zo kort mogelijke termijn 31 arbeidsplaatsen schrappen. Daarbij zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. De tweede “tranche” is in de loop van 1996 en 1997.

Smit Trafo wil met minder mensen net zoveel doen. “Uitgangspunt bij deze personeelsinkrimping vormt dat de produktie op peil blijft.” De onderneming wil verder de kosten bij de ingekochte materialen en diensten verlagen en de doorlooptijd van de produkten aanzienlijk verkorten.

De maatregelen, die mede op basis van adviezen van Coopers & Lybrand Management Consultants zijn opgesteld, moeten de “goede internationale marktpositie” van het bedrijf handhaven en de winstgevendheid van de Nijmeegse vestiging zo snel mogelijk herstellen.

Smit Trafo kwam vorig jaar negatief in het nieuws na tegenvallende resultaten en het onverwachte vertrek van directeur G. van der Vos. Het bedrijf, ooit behorend tot de Begemann-stal, was in het najaar van 1994 naar de beurs gebracht. Na de tegenvallers bood ABN Amro, de bank die de emissie verzorgde, gedupeerde aandeelhouders een schadeloosstelling aan. Sinds het terugkopen van aandelen is de bank meerderheidsaandeelhouder.